Tyck till om tyreso.se

177 - Krusboda del 4, Björnmosseg, Pärlröksg

Förslag till ändring av stadsplan för Krusboda del 4, Alby 1:337 m fl (Björnmossegången och Pärlröksgången) inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1978-06-21


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö