Tyck till om tyreso.se

175 - Krusboda del 2, Lummergången

Förslag till ändring av stadsplan för Krusboda del 2, Alby 1:3 m fl (Lummergården) inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1978-06-19


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö