Tyck till om tyreso.se

174 - Krusboda del 1, Renlavsgången

Förslag till ändring av stadsplan för Krusboda del 1, Alby 2:1 m fl (Renlavsgången) inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1978-06-16


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö