Tyck till om tyreso.se

172 - Sofiebergsskolan, Näsby 4:794

Förslag till stadsplan för del av Näsby 4:792 m fl (skoltomt) inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1977-08-12


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö