Tyck till om tyreso.se

172 - Sofiebergsskolan, Näsby 4:794

Förslag till stadsplan för del av Näsby 4:792 m fl (skoltomt) inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1977-08-12


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny