Tyck till om tyreso.se

168 - Gudö å

Förslag till ändring av stadsplan för område vid Gudö å, Linde 7:1 m fl inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1976-07-15


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö