Tyck till om tyreso.se

167 - Wättingeskolan, del av Näsby 4:1367

Förslag till stadsplan för del av Näsby 4:1367 m fl (Wättingeskolan) inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1976-03-05


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö