Tyck till om tyreso.se

167 - Wättingeskolan, del av Näsby 4:1367

Förslag till stadsplan för del av Näsby 4:1367 m fl (Wättingeskolan) inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1976-03-05


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny