Tyck till om tyreso.se

163 - Kv. Vårlöken, Näsby 4:50

Förslag till stadsplan för Näsby 4:50 m fl inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1975-05-29


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö