Tyck till om tyreso.se

162 - Bollmora centrum norra

Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för Bollmora centrum norra, kv Forellen, Gösen m fl inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1975-05-27


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny