Tyck till om tyreso.se

161 - Gudö å

Förslag till stadsplan för område vid Gudö å, Näsbytomten 14:1, 15:1 m fl inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1975-02-10


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö