Tyck till om tyreso.se

160 - Näsby 4:317, skoltomt

Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för del av Näsby 4:317 m fl inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1974-04-05


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny