Tyck till om tyreso.se

159 - Alby 1:1 m fl, Dalskolan

Förslag till ändring av del av stadsplan för Krusboda, Alby 1:1 m fl (Dalskolan) inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1974-03-26


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny