Tyck till om tyreso.se

154 - Kv. Siken

Förslag till ändring samt utvidgning av stadsplan för del av Bollmora 2:1, kv Siken m fl inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1973-08-23


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö