Tyck till om tyreso.se

153 - Tyresö 1:539

Förslag till ändring av byggnadsplan för fastigheten Tyresö 1:539 m fl inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1972-08-30


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny