Tyck till om tyreso.se

152 - Krusboda

Förslag till ändring av stadsplan för del av Krusboda omfattande delar av Alby 1:1 och Bollmora 2:1 inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1972-05-04


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö