Tyck till om tyreso.se

152 - Krusboda

Förslag till ändring av stadsplan för del av Krusboda omfattande delar av Alby 1:1 och Bollmora 2:1 inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1972-05-04


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny