Tyck till om tyreso.se

147 - Bollmora centrum

Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för Bollmora centrum del av kv Forellen m fl inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1970-11-03


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö