Tyck till om tyreso.se

147 - Bollmora centrum

Förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för Bollmora centrum del av kv Forellen m fl inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1970-11-03


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13