Tyck till om tyreso.se

140 - Petterboda idrottsplatsområde

Ändring och utvidgning av stadsplan för idrottsplatsområde del av Bollmora 2:1 m fl inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1970-02-09

Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny