Tyck till om tyreso.se

140 - Petterboda idrottsplatsområde

Ändring och utvidgning av stadsplan för idrottsplatsområde del av Bollmora 2:1 m fl inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1970-02-09


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö