Tyck till om tyreso.se

137 - Bagarsvängen (transformatorstation)

Förslag till stadsplan för del av Bollmora 2:1 omfattande Bagarsvängen samt området söder därom inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1969-05-08


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö