Tyck till om tyreso.se

137 - Bagarsvängen (transformatorstation)

Förslag till stadsplan för del av Bollmora 2:1 omfattande Bagarsvängen samt området söder därom inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1969-05-08


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny