Tyck till om tyreso.se

136 - Krusboda

Förslag till stadsplan för Krusboda omfattande delar av fastigheterna Alby 1:1 och Bollmora 2:1 i Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1969-03-27


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny