Tyck till om tyreso.se

134 - Kv. Järnet

Förslag till jämkning samt utvidgning av stadsplan för del av Bollmora 2:1, kv Järnet m fl inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1969-01-20


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny