Tyck till om tyreso.se

134 - Kv. Järnet

Förslag till jämkning samt utvidgning av stadsplan för del av Bollmora 2:1, kv Järnet m fl inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1969-01-20


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö