Tyck till om tyreso.se

132 - Öringe

Förslag till stadsplan för Öringe del av Gimmersta 1:1 m fl inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1968-12-18


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö