Tyck till om tyreso.se

110 - Område väster Bollmora Berg

Förslag till stadsplan för område väster Bollmora Berg (del av Näsby 4:317 m.fl.) i Tyresö socken och kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1965-04-08


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö