Tyck till om tyreso.se

110 - Område väster Bollmora Berg

Förslag till stadsplan för område väster Bollmora Berg (del av Näsby 4:317 m.fl.) i Tyresö socken och kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1965-04-08

Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny