Tyck till om tyreso.se

109 - Kvarteret Tennet

Förslag till stadsplan för del av Bollmora 1:49 m fl kvarteret Tennet inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1965-04-08


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny