Tyck till om tyreso.se

109 - Kvarteret Tennet

Förslag till stadsplan för del av Bollmora 1:49 m fl kvarteret Tennet inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Laga kraft: 1965-04-08


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö