Tyck till om tyreso.se

106 - Bollmora 2:1, kv. Gösen, Gäddan m.fl.

Förslag till jämkning i samt utvidgning av stadsplan för del av Bollmora 2:1, Kv. Gösen, Gäddan m fl inom Tyresö socken, Stockholms län.

Laga kraft: 1964-07-24


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny