Tyck till om tyreso.se

106 - Bollmora 2:1, kv. Gösen, Gäddan m.fl.

Förslag till jämkning i samt utvidgning av stadsplan för del av Bollmora 2:1, Kv. Gösen, Gäddan m fl inom Tyresö socken, Stockholms län.

Laga kraft: 1964-07-24


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-02

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö