Tyck till om tyreso.se

100 - Del av Bollmora 2:1 "Fårdalaområdet"

Förslag till ändring i stadsplan för del av Bollmora 2:1 "Fårdalaområdet" inom Tyresö socken i Stockholms län.

Laga kraft: 1963-04-08


Publicerad av: Anette Jansson

Senast uppdaterad: 2010-08-13

Högermeny