Tyck till om tyreso.se

Gällande detaljplaner

En detaljplan styr hur mark- och vattenområden ska bevaras eller förändras, vad som får byggas och hur. Här hittar du de redan beslutade planerna i kommunen.

Kart gällande detaljplaner

Hitta detaljplanen för din fastighet via webbkartan

  1. Gå in i webbkartan
  2. Ange adress eller fastighetsbeteckning
  3. Välj "gällande detaljplaner" under Bygga och bo.
  4. Klicka på adressen (sökresultatet) till vänster
  5. Välj "Visa detaljplanekartan" i rutan som kommer upp.
  6. Tänk på att planbeskrivningen och plankartan är pdf-filer som öppnas i nytt fönster

Här finns webbkartan

Hjälp att tolka detaljplanekartan


Sök detaljplanplan via plannummer

Publicerad av: William Alkén

Senast uppdaterad: 2017-05-23