Tyck till om tyreso.se

Planer och ny bebyggelse

Vill du veta mer om vad som planerar att byggas i kommunen? Eller vill du veta mer om hur detaljplanering funkar? Här ser du vad som är på gång när det gäller stadsplanering och byggande.

Tyresö växer och allt fler vill bo, leva och verka i Tyresö. Ju fler Tyresöbor vi blir desto fler bostäder behöver vi bygga. Men vi behöver också bra gång- och cykelbanor, promenadstråk, lekparker, vägar, parker, arbetsplatser och annat som kan förbättra och underlätta livet i Tyresö.

För att veta hur vi ska utveckla, använda och bevara mark och vatten idag och i framtiden behövs någon form av planering. Inom kommunen sysslar stadsbyggnadsförvaltningen med sådana frågor. Till vår hjälp har vi olika typer av planer - översiktsplaner och detaljplaner.


Planer och ny bebyggelse

Högermeny

Kontakt

Planavdelningen

Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Fornudden

Fornudden

Plan för Fornudden

Vi bygger ny skola, nytt äldreboende och förbättrar Fornuddsparken.

Länk till webbplats för översiktsplaneringen

Nu finns en ny översiktsplan. Klicka på bilden och läs om hur Tyresö kan utvecklas fram till 2035.