Tyck till om tyreso.se
Utseende på startsidans modulspår
Information

Information

Ekosystemtjänster är ett begrepp som beskriver de nyttor i form av "gratis" tjänster, produkter och värden som naturen ger oss människor. Dessa brukar delas in i olika kategorier:

- Stödjande: fotosyntes, bildandet av jord, biologisk mångfald.
- Försörjande: fisk, skog (virke, bär), vatten
- Reglerande: vatten- och luftrening, pollinering, erosionskontroll
- Kulturella: estetiska och rekreativa värden, t ex vackra miljöer att njuta av

Människans förutsättningar att leva och utvecklas är helt beroende av dessa
tjänster och det är ofta mångfalden av arter (så kallad biologisk mångfald) i jordens skogar, hav, sjöar och andra ekosystem som levererar dem.

Utseende i högerspåret
Information

Information

Ekosystemtjänster är ett begrepp som beskriver de nyttor i form av "gratis" tjänster, produkter och värden som naturen ger oss människor. Dessa brukar delas in i olika kategorier:

- Stödjande: fotosyntes, bildandet av jord, biologisk mångfald.
- Försörjande: fisk, skog (virke, bär), vatten
- Reglerande: vatten- och luftrening, pollinering, erosionskontroll
- Kulturella: estetiska och rekreativa värden, t ex vackra miljöer att njuta av

Människans förutsättningar att leva och utvecklas är helt beroende av dessa
tjänster och det är ofta mångfalden av arter (så kallad biologisk mångfald) i jordens skogar, hav, sjöar och andra ekosystem som levererar dem.

Utseende med två kolumners bredd
Information

Information

Ekosystemtjänster är ett begrepp som beskriver de nyttor i form av "gratis" tjänster, produkter och värden som naturen ger oss människor. Dessa brukar delas in i olika kategorier:

- Stödjande: fotosyntes, bildandet av jord, biologisk mångfald.
- Försörjande: fisk, skog (virke, bär), vatten
- Reglerande: vatten- och luftrening, pollinering, erosionskontroll
- Kulturella: estetiska och rekreativa värden, t ex vackra miljöer att njuta av

Människans förutsättningar att leva och utvecklas är helt beroende av dessa
tjänster och det är ofta mångfalden av arter (så kallad biologisk mångfald) i jordens skogar, hav, sjöar och andra ekosystem som levererar dem.