Tyck till om tyreso.se

Tyresövägen - villkor för verksamhet

Publicerad den: 2014-12-15

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 februari 2016 om villkor för att NCC ska kunna bedriva en verksamhet som innebär mottagning, sortering, mellanlagring och omlastning av bygg- och rivningsavfall på fastigheten Erstavik 6:1

Markering visar området.

 

Hela området är cirka 8 hektar stort. Det ligger mellan Tyresövägen (motorväg) och Grustagsvägen. Det är som närmast knappt 100 meter till villor i Lindalen (Tyresö) och cirka 300 meter till bostadsområdet Södra Hedvigslund (Nacka).

Beslutet anslås i Nacka stadshus från den 25 februari till och med den 17 mars 2016. Det kungörs också i press. Läs mer på Nacka kommuns webbplats.

Beslutet kan överklagas
Överklaganden ska vara undertecknade och lämnas eller skickas till miljöenheten. Överklaganden måste nå miljöenheten senast den 17 mars 2016.
Eventuella överklaganden ska ange vilket beslut ni överklagar, varför ni anser att beslutet är fel och vilken ändring ni önskar.
Namn, personnummer, postadress, telefonnummer och ärendenummer M 15-844 bör stå på skrivelsen.

Överklaganden skickas till Nacka kommun, miljöenheten, 131 81 Nacka, eller till miljoenheten@nacka.se
Om det skickas med e-post accepteras en inskannad underskrift.

Tyresö protesterade mot stenkross vid Lindalen

Tyresös kommunstyrelseordförande, Fredrik Saweståhl (M) skrev ett brev till fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt. I brevet förklarade han varför det är mycket olyckligt att anlägga denna typ av verksamhet så nära Lindalen. Läs Fredrik Saweståhls brev.

 


Publicerad av: lotta.anglen@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-02-14

Högermeny

Senaste nytt via Twitter

Senaste nytt via Twitter