Tyck till om tyreso.se

VA-anläggningsavgift för Attefallshus

Publicerad den: 2017-09-11

Det kostar pengar att ansluta sitt Attefallshus till kommunens VA-nät – om huset ska tjäna som en extra bostad. Just nu informerar kommunen berörda husägare om denna kostnad.

Ett Attefallshus eller gästhus som byggs på tomten och utrustas med sovplats och hygien- och matlagningsmöjligheter, ska betala en anläggningsavgift för VA. Orsaken är att byggnaden då klassas som ett boende. För ett Attefallshus ligger kostnaden på samma nivå som en så kallad lägenhetsavgift.

Avgiften ska betalas även om man redan har betalat en VA-avgift för det ursprungliga boningshuset på tomten.

Debiteringen sker efter att Attefallhuset är färdigställt och avgiftens storlek varierar beroende på vilka vattentjänster (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) som fastigheten ska ha tillgång till.

Kostnaderna varierar mellan kommuner. I november 2014 beslutade miljö- och samhällsbyggnadsutskottet om hur anläggningsavgiften ska tas ut för Attefallshus i Tyresö kommun. det är alltså ett politiskt beslut.

Här kostar anslutning till vatten, spillvatten och dagvatten 46 100 kronor (inklusive moms). Utöver denna engångskostnad tillkommer den ordinarie brukningsavgiften som betalas kvartalsvis och bygger på kommunens VA-taxa.

Läs mer om VA-anslutning till Attefallshus

Läs mer om VA-anslutningar


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-02-14

Högermeny