Tyck till om tyreso.se

Uppesittarkväll ger svar

Publicerad den: 2017-11-24

Varje år strömmar tusentals ­frågor och synpunkter om gator och trafik in från Tyresöbor till Tyresö kommun. För att få tid till att ge bra svar till alla, har miljö- och trafikavdelningen börjat med uppesittarkvällar.

UppesittarkvällGöran Norlin med kollegerna Agneta, Petter, Lise-Lotte och Henrik besvarar de 87 trafikfrågor som har kommit in till denna uppesittaronsdag.

Var tredje onsdag träffas de redan efter lunch med var sin dator för att diskutera och besvara frågor fram till sena kvällen. Trafikingenjörer och trafikplanerare med olika kompetenser inom trafikfrågor och lagstiftning kan tillsammans ge svar på frågorna.

– Vi svarar förstås kontinuerligt på frågor om trafik och trafiksäkerhet. Men vi har ändå planerat in uppesittarkvällarna för att få extra tid att ge bra svar till Tyresöborna. Vi jobbar systematiskt med att besvara alla frågor, säger Göran Norlin, miljö- och trafikchef.

Kluriga frågor tar tid

Under uppesittarkvällarna svarar de på frågor och ringer upp dem som önskar det. Många frågor kan ta upp emot en timme ­att besvara.

– Det är förstås olika beroende på vad det handlar om. En del frågor kan vi besvara genom att se på de digitala vägkartor vi har, medan andra är mer komplexa och kräver att vi åker ut på plats och tittar, säger Göran Norlin.

Många av frågorna är likartade och handlar till exempel om önskemål att man vill ha ett övergångsställe ­eller fartgupp på sin väg. Nu när första snön kommer kan det också komma in flera hundra frågor på en dag om snöröjning.

Många svar finns på tyreso.se

– En hel del svar finns på kommunens webbplats tyreso.se. Vi har lagt in vanliga frågor och svar där så att de ska vara lätta att hitta. Vi uppmanar våra invånare att gärna titta där först och se om de kan hitta svar på sina frågor, säger Göran Norlin.

På webbplatsen finns till exempel svar på hur kommunen prioriterar snöröjningen, varför kommunen inte använder lösa farthinder och hastigheten på gångfartsområden.

Nästa uppesittarkväll blir onsdag den 29 november och gången därpå blir den 20 december. Vi ställer frågan om de kommer att rimma svaren den kvällen?

– Ha ha, om frågorna ställs på rim, ska vi göra vårt bästa, hälsar Göran Norlin.

VANLIGA FRÅGOR:

Kan vi få ett fartgupp på vår gata?
Vi är mycket restriktiva med att anlägga gupp, särskilt på gator med 30 km/timmen, guppen ställer bland annat till problem för cyklister. För att ett gupp ska bli aktuellt krävs mycket trafik och att bilarna håller hög hastighet i förhållande till skyltad hastighet och gatans standard.
Dessutom avväger vi hur stor effekt guppet har i förhållande till kost­naden för anläggandet, drift och underhåll. Därför kan vi mycket sällan till­mötesgå önskemål om gupp som farthinder. Kontakta istället polisen om bilarna kör för fort.

Kan vår väg få ett övergångsställe?
Övergångsställen är främst en åtgärd för framkomlighet och inte trafiksäkerhet. En förutsättning för ett övergångsställe är att trafiken är så tät att det är svårt att ta sig över gatan utan övergångsställe.

Varför har ni tagit bort busshållplatser och dragit in bussturer?
Storstockholms Lokaltrafik (SL) ansvarar för bussarna och anlitar ­Nobina för busstrafiken i Tyresö. Det är till SL som du som Tyresöbo ska vända dig med alla frågor som rör kollektivtrafiken.

Vad gör ni åt buskörningen i Skrubba?
Skrubba Malmväg och Skrubba industriområde tillhör Stockholms stad. Polisen känner till problemet med buskörningarna och uppmanar Tyresöborna att ringa 112 direkt när de sker.

Vad gör ni åt fulla infartsparkeringar?
Vissa infartsparkeringar används ofta som boende- eller långtids­parkering. Vi håller därför på att se över tidsregleringen på flera av våra infartsparkeringar. På så sätt hoppas vi att det blir fler lediga platser för de som busspendlar. Vi har även effektiviserat infartsparkeringar längs Tyresövägen och Gudöbroleden och skapat några tiotal nya platser på befintliga ytor.


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-02-14

Högermeny