Tyck till om tyreso.se

Tyresö medlem i Sveriges Ekokommuner

Publicerad den: 2016-09-23

Sedan augusti i år är Tyresö kommun medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner (SEKOM).

Picnic i AlbyTidigare arbetade Tyresö kommun med hållbarhetsfrågor genom Borgmästaravtalet. Nu har kommunen istället blivit medlem i Sveriges Ekokommuner för att gemensamt med andra påverka beslutsfrågor som rör det uthålliga samhället. Foto: Susanne Walström

Sveriges Ekokommuner (SEKOM) är en samlingsplats för tjänstemän och politiker för utbyte av idéer och erfarenheter. Utgångspunkten är ett ekosystem i balans som basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling. Föreningen vill vara förebilder och föregångare, pådrivare, opinionsbildare och kunskapsförmedlare.

I SEKOM finns det 101 kommuner och över 4 miljoner svenskar bor numera i en ekokommun. Kommunerna arbetar aktivt med att påverka beslutsfattare i viktiga frågor som rör det uthålliga samhället. Föreningen har beslutat om tolv gemensamma nyckeltal för att följa utvecklingen mot hållbarhet i medlemskommunerna. Som medlem får man stöd i arbetet med nyckel­talen och möjlighet att jämföra den egna kommunen med andra.

Sveriges Ekokommuners verksamhet grundar sig på en vetenskaplig definition av hållbarhet och består av fyra hållbarhetsprinciper som ska vara vägledande för kommunens utveckling.


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-01-20

Högermeny