Tyck till om tyreso.se

Tyresös kostnader för VA och avfallshantering

Publicerad den: 2017-11-02

Varför har Tyresö högre avgifter för VA och avfallshantering än Stockholm?
Svar: När det gäller VA-kostnader blir driftkostnaden högre om kommunen ligger längre från anläggningen och det därmed behövs längre ledningar för att nå ut. Många av hushållen i Tyresö ligger också glesare till skillnad från delar av Stockholm där bostäderna ligger tätt och fler abonnenter kan dela på kostnaden. Även när det gäller avfallshanteringen gäller att ju längre ut kommunen ligger och ju glesare kommunens invånare bor, desto dyrare blir hämtningen per abonnent.

En annan förklaring är att Stockholm stad äger de stora avloppsrenings- och vattenverken och kan ta högre priser av andra kommuner än vad de debiterar sig själva.

För Tyresös del har även den snabba och omfattande omvandlingen av framför allt Östra Tyresö, fört med sig ökade kostnader för kommunens kostnader för vatten och avlopp.


Publicerad av: tekniska@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-03

Högermeny