Tyck till om tyreso.se

Tyresö i topp med stor andel skyddad natur

Publicerad den: 2016-05-30

Av Sveriges 290 kommuner är det bara fyra kommuner som har större andel skyddad natur än Tyresö. De skyddade naturområdena i Tyresö är de sex naturreservaten och Tyresta nationalpark.

Naturguidning Kolardammarna och Alby naturreservat

SCB och Naturvårdsverket har publicerat ny statistik för år 2015 om landets och kommunernas skyddade natur. Enligt statistiken har Tyresö en väldigt stor andel skyddad natur. Så här ser det ut i Tyresö:

Tyresös totala yta: 6 923 hektar
Tyresös skyddade mark: 2 999 hektar
Tyresös andel skyddad mark: 43 procent

Alla reservat har stor betydelse för naturvården och för friluftslivet, speciellt med tanke på att Tyresös befolkning ständigt ökar och bor tätare. Då blir det ännu viktigare med närliggande naturområden att besöka. Storstädernas tätortsnära natur har allt högre värden då merparten av all skog i Sverige som inte är skyddad är produktionsskog.

Göran Bardun är Tyresös kommunekolog och har väldigt mycket att berätta om Tyresös natur.

– Karaktären hos Tyresös naturreservat är lite olika. Alby är det mest tätortsnära reservatet och har också extra många besökare – speciellt från skolor, inklusive Naturskolan, vardagsmotionärer, vandrare, badplatsbesökare och barnfamiljer.

– Reservatet Dyviks lövängar har slåtterängar i kustnära läge och är väldigt artrikt, medan Klövberget är ett av länets finaste områden för sällsynta svampar, lavar och mossor med mera. Här finns även Stockholmstraktens mest spännande blockgrotta och en dramatisk natur med höga klippväggar, ädellövskog och gammal hällmarkstallskog, berättar Göran Bardun.

Det planeras även för nya naturreservat. Det ena är Telegrafberget med bland annat en välbesökt utsiktspunkt – länets femte högsta naturliga punkt, 85 m över havet. Det andra är Barnsjön, med spännande sjömiljö i skogsterräng och gamla ekar.

Läs mer om Tyresös naturområden

Läs mer om planerna för telegrafbergets naturreservat

Läs om och ladda ned Tyresö naturkarta

Läs SCB:s pressmeddelande


Publicerad av: magnus.borjesson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-06-02

Högermeny