Tyck till om tyreso.se

Tillfälliga bostäder löser akuta bostadsbehov

Publicerad den: 2016-08-15

Det är brist på bostäder i Tyresö. Många vill flytta hit och även kommunen behöver bostäder för socialt utsatta och nyanlända Tyresöbor med permanent uppehållstillstånd. För att inte störa ordinarie bostadskö planerar kommunen tillfälliga lösningar med modulhus på olika platser i kommunen.

Tyresö kommun behöver kontinuerligt bostäder för olika sociala behov och för nyanlända. I väntan på att permanenta bostäder blir tillgängliga genom nybyggnation behöver kommunen förfoga över tillfälliga bostäder att hyra ut till socialförvaltningen och utvecklingsförvaltningens målgrupper.

– Vi vill inte inte störa bostadskön och försvåra för exempelvis alla unga som behöver egen bostad. Men eftersom vi har brist på boendelösningar för familjer med särskilda sociala behov och för flyktingfamiljer som ska bli nya Tyresöbor behöver vi snabbt få tillgång till fler lägenheter. Därför
Har vi sökt tillfälliga bygglov för ett tiotal modulhus på olika platser i kommunen, säger kommundirektör Bo Renman.

Tas bort inom tio år

Modulbostäderna ska vara i bruk under 5 - 10 år. Därefter ska socialtjänstens målgrupper och nyanlända personer ha fått permanenta boenden. Detta möjliggörs genom att cirka 700 nya hyresrätter kommer att byggas under de närmaste sex åren. Genom avtal med byggherrar och fastighetsägare kommer kommunen att få disponera 10 procent av lägenheterna i dessa hyresrättsprojekt.

Kommunen kommer också att bygga permanenta boenden i egen regi vilket kommer ge ytterligare lägenheter. Ett aktuellt exempel är åtta nya lägenheter i västra Tyresö, och ytterligare planuppdrag är på gång. Detta bedöms sammantaget täcka kommunens behov och modulerna kan därför avvecklas.

Bostäder till nya Tyresöbor

Idag och under flera år framöver beviljas familjer som flyr krig och oroligheter permanent uppehållstillstånd i Sverige. En ny lag, bosättningslagen, trädde därför i kraft 1 mars 2016.

För Tyresö kommuns räkning innebär det att vi under 2016 ska ta emot 170 flyktingar med permanent uppehållstillstånd, 85 ensamhushåll och 85 i familjehushåll. Dessa personer ska etablera sig i Tyresö och Sverige, både på bostadsmarknaden och på arbetsmarknaden.

Invandrarenheten hjälper de nyanlända med allt som underlättar deras etablering i det svenska samhället. I fokus för integrationsarbetet står att snabbt få nyanlända i arbete och egen försörjning. De ska på sikt etablera sig på den reguljära bostadsmarknaden.

Exempel på modulhusExempel på hur ett modulhus kan se ut. Foto: PCS Modulsystem


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-08-17

Högermeny