Tyck till om tyreso.se

Stefan och Micke: Vad gör ni i min trädgård?

Publicerad den: 2017-10-30

Vi träffade Stefan Andersson och Michael Carlsson på kommunens VA-avdelning. De är just nu ute och kontrollerar Tyresös fastigheters inkopplingar mot det kommunala VA-nätet.

Stefan och Micke

– Vi kollar hur ledningarna för spill- och dagvatten är inkopplade mot kommunala VA-nätet.

Varför det?
– Jo, det förekommer att dagvatten är inkopplat på samma ledning som spillvatten. Då överbelastas ledningen och risken ökar för översvämning om det regnar mycket. Vi ser också om ledningarna är hela – det är exempelvis vanligt att ­rötter tränger in i rörskarvarna.

Vad är det för skillnad på de ­vatten du nämner?
– Spillvatten är det som kommer från ditt avlopp på toaletten, badrum och köket osv. Dagvatten är övrigt som regn samt dränerings- och ytvatten.

Jaha. Hur ska ni nu kolla detta?
 – Allt sker utomhus, så vi be­höver inte komma in i huset. Vi filmar rören vid behov. Vi kör in rök eller färgat vatten i ledningar, stuprör och brunnar, för att kunna se anslutningarna mot det kommunala VA-nätet.

Det låter läskigt?
 – Nej då, vi använder ofarlig ­teaterrök och vattenlåsen hindrar det färgade vattnet från att komma in i ledningarna inomhus. Det är bra om du ser till att låsen är intakta och brunnarna fyllda med vatten innan vi kommer.

Och om ni hittar fel?
– Vi påtalar vad som brister genom ett rekommenderat brev. Det är nämligen fastighetsägaren själv som ansvarar för att anslutningarna är korrekta. Kontakta gärna oss om du har funderingar.

Så om det smyger omkring folk hemma – kan man lita på att det är ni?
– Vi knackar förstås på först! Och vi har VA-avdelningens kläder och kan legitimera oss. Vi kommer bara dagtid mellan 8.00 och 16.00.

Så ni två ska alltså gå hem till alla husägare i Tyresö?
– Tids nog gör vi det. Prioriteringen är områden där det visar sig vara problem, just nu är vi i Trollbäcken. Alla fastighetsägare det gäller får ett brev i god tid, där vi berättar om kontroll­erna.

Här kan du läsa mer om så kallat tillskottsvatten


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-02-14

Högermeny