Tyck till om tyreso.se

Sprängningar stoppar trafiken på Tyresövägen

Publicerad den: 2017-10-18

Under vecka 47 påbörjas sprängningsarbeten för den nya gång- och cykeltunneln vid Petterboda. Vid sprängningarna, som genomförs tre gånger dagligen, kommer trafiken att stängas av tillfälligt.

Sprängningarna skulle ha inletts under vecka 42 men har försenats några veckor. De kommer i stället att inledas under vecka 47 och kommer att pågå vardagar under två månaders tid. Sprängningsarbetena kommer att ske tre gånger dagligen, klockan 10.00, 12.00 och 14.00.

Vid varje tidpunkt kommer trafiken att behöva stängas av under cirka fem minuter. Flaggvakter kommer därför att reglera trafiken under dessa tider.

Arbetena är en del i arbetet i bygget av den planerade gång- och cykeltunneln under Tyresövägen. I samband med sprängningsarbetena kommer även annat bullrande arbete så som borrning att inledas.

PetterbodaVecka 47 inleds sprängningsarbeten vid Petterboda. Foto: Karl Schriver-Abeln


Publicerad av: Karl.Schriver-Abeln@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-21

Högermeny