Tyck till om tyreso.se

Planera för social hållbarhet

För sjunde året i rad bjöd Tyresö kommun Södertörnskommunerna välkomna till ett kostnadsfritt heldagsseminarium på ett angeläget miljötema. Presentationer och film från dagen finns under Relaterad information. Programmet för dagen ser du nedan.

Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande Tyresö kommun Välkomsthälsning.

Moderator Gustav Malm hållbarhetsstrateg, Haninge kommun: Om temat för dagen

Jan Wijkmark, systemekolog, White: Hur mycket kostar en gädda?  Olika hållbarhetsfrågor hänger ihop, men hur hänger de ihop? Vad är mål, vad är förutsättning och vad är medel? Varför är det så svårt att motivera kostnader i det korta perspektivet som leder till stora hållbarhetsvinster på lång sikt.

Viktoria Walldin, utvecklingsansvarig för social hållbarhet, White: Ett jämlikt, jämställt och mångfaldigt stadsliv– vad innebär det och hur kan det åstadkommas? Viktoria förtydligar och ger exempel på hur kommuner kan konkretisera arbetet med social hållbarhet i relation till aktuella utmaningar som Storstockholms kommuner står inför.

Gustav Malm: Social hållbarhet – förutsättningar och modell för tillämpning i en kommunal planprocess, erfarenheter och resultat från Södertörnsmodellen.

Annie Söder, planarkitekt Tyresö kommun och Britta Holmblad, projektledare White: Social hållbarhet i tidiga skeden - planprogram för Wättingestråket/ Wättingebacken.

Ulrika Egerö, ordförande Kollektivhus NU: Finns det något mer hållbart i en storstad än kollektivhus?


Publicerad av: Petri Palkki

Senast uppdaterad: 2016-11-09