Tyck till om tyreso.se

Satsning på säkrare trafikmiljö i Tyresö

Publicerad den: 2017-05-08

njupkärrsvägenSnart inleds arbetet med att bygga en gång- och cykelbana längs Njupkärrsvägen. Foto: Karl Schriver-Abeln.

Under sommaren påbörjas arbetet med att anlägga en gång- och cykelbana längs Njupkärrsvägen. Arbetet är en del i kommunens satsning på att återinvestera pengar från markförsäljning i offentliga miljöer.

Gång- och cykelbanan ska sträcka sig från Willys vid Bollmora gårdsväg till Bollmoravägen och bidra till en säkrare trafikmiljö längs Njupkärrsvägen.
– I dag är det mycket trafik längs Njupkärrsvägen och det är svårt för fotgängare och cyklister att ta sig fram. Gång- och cykelbanan gör att trafikmiljön blir säkrare för alla trafikanter, säger Åsa Ström, exploateringsingenjör på Tyresö kommun.
Nyligen slutfördes upphandlingen om vilken entreprenör som ska genomföra arbetet som väntas dra igång i början av juli. Under hösten är sedan tanken att den nya gång- och cykelbanan ska stå klar.
– Vägbanan kommer att smalnas av så att gång- och cykelbanan ska rymmas. Under arbetets gång kommer framkomligheten att påverkas men det ska hela tiden gå att ta sig fram, berättar Franco Panfichi, byggprojektledare på Tyresö kommun.

Markförsäljning investeras

Anläggandet av den nya gång- och cykelbanan är en del i kommunens arbete med att bygga bort 60-talets betong- och asfaltslösningar till förmån för mer moderna trafiklösningar.
– När det nuvarande trafiknätet byggdes ut på 60-talet så planerades väldigt mycket för bilen vilket ibland kan skapa en osäker miljö för fotgängare och cyklister. Det försöker vi nu ändra på, säger Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef på Tyresö kommun.
Ett koncept som Tyresö jobbat med en längre tid är att återinvestera pengar från markförsäljning i offentliga miljöer.
– I stället för att pengarna går tillbaka in i kommunkassan försöker vi återinvestera dem och på så sätt möjliggöra sådana här satsningar, säger Sara Kopparberg.


Publicerad av: Karl.Schriver-Abeln@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-01

Högermeny