Tyck till om tyreso.se

Så kan Granängstorget utvecklas

Publicerad den: 2016-09-20

Just nu pågår samråd kring en ny detaljplan för Granängstorget. Fram till 27 september kan du tycka till om planerna att bygga 420 nya bostäder och utveckla torget som servicepunkt och mötesplats.

Granängstorget
En idéskiss över framtida Granängstorget från Sandellsandberg Arkitekter

Granängstorget består idag till stor del av parkering och trafikytor. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för nya bostäder intill Granängstorget samt en påbyggnad av befintligt parkeringshus vid Granängsringen. Den nya bebyggelsen ska bidra till att stärka Granängstorget som ett lokalt centrum för möten och vistelse, såväl för boende som för besökare.

Den nya bebyggelsen är fördelad på fem kvarter. Tre kvarter norr om Granängsringen med lamellhus i fyra till sex våningar, ett nytt hus som ersätter befintlig livsmedelsbutik vid torget i fyra till fem våningar med en högre byggnadsdel i 14 våningar samt en påbyggnad av befintligt parkeringsdäck i två våningar.

Utvecklingen av Granängstorget blir en viktig del av den förnyelse av området som sker i samband med utvecklingen av Wättingeområdet, vars planprogram är på samråd till den 30 september.

Länk till detaljplan för Granängstorget

Länk till planerna för utveckling av Wättingeområdet

Granängstorget

Förslag på påbyggnad av befintligt p-däck, arkitektritning från Tengbom.

 

Granängstorget

Vy över torget som det kan se ut efter utbyggnad. Sandellsandberg arkitekter


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-10-03

Högermeny