Tyck till om tyreso.se

Ny dagvattenlösning möter klimatutmaningar

Publicerad den: 2015-11-27

En ny dagvattenlösning har byggts vid Slåttervägen i Tyresö. Den är byggd enligt en metod som kallas LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten. Det är ett naturligt och effektivt sätt att ta hand om ökade mängder regnvatten.

En del av asfalten på gatan ersätts med grönytor som suger upp och renar en del av det förorenade dagvattnet på plats. Idag finns tre dagvattenlösningar i Tyresö men fler planeras.-

- Dagvattenlösningen i gatumiljö kommer att bli ett allt vanligare sätt att ta hand om dagvatten, speciellt då kommunen står inför en stor omställning i och med klimatförändringarna, säger Hampus Sjöberg på VA- och renhållningsavdelningen.

Metoden är inte bara ett bra sätt att tackla ett förändrat klimat utan bidrar dessutom till en säkrare trafikmiljö då grönytorna intill vägen leder till lägre hastigheter. Anläggningen vid Slåttervägen är färdigbyggd förutom att växter ska planteras.

– Det görs till våren då det är varmare. Då planterar vi sedummattor och andra växter som både suger upp vattnet och gör gatumiljön grönare och trevligare att vistas i, säger Hampus Sjöberg.


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-11-27

Högermeny