Tyck till om tyreso.se

Ny chans att tycka till om Wättingeområdet

Publicerad den: 2016-08-29

Cirka 800 nya bostäder och en rejäl satsning på offentliga miljöer. Framtidsplanerna för Wättingeområdet är stora. Nu finns chansen att tycka till då planprogrammet går ut på samråd.

Wättingestråket alma arkitekterSkiss på ny bebyggelse i Wättingebacken. I bakgrunden Wättingestråket.bild alma arkitekter.

Hundrastplats, upprustat gång- och cykelstråk samt en parkourpark. Det är bara några av de tilltänkta inslagen i den framtida utvecklingen av Wättingeområdet. Det cirka 3,5 kilometer långa stråket sträcker sig från Tyresö-Flaten i söder till Tyresö­vägen i norr och blir en central del när hela Wätt­ingeområdet ska utvecklas. En viktig del i planerna är också att bevara och stärka den fina natur som finns längs med stråket.

Utöver själva satsningen på Wättingestråket innehåller planprogrammet en helt ny stadsdel med cirka 800 nya bostäder – Wättingebacken. Stads­delen kommer att knyta samman Wättingestråket med de befintliga bostäder som redan i dag finns vid Granängsringen. Här kommer kommunen bland annat att satsa på att aktivitetstorg som ska ligga i anslutning till Tyresö gymnasium.

– Detta blir kommunens nästa stora utvecklingsområde. Området ligger fantastiskt till och inne­håller ett unikt centralt rekreationsstråk. Genom att utveckla området knyter vi samman de befintliga bostadsområdena på ett bättre sätt och bidrar till kommunens variation, säger Sara Kopparberg, chef på Tyresö kommuns stadsbyggnadsförvaltning.

Nu går planprogrammet ut på samråd och under en månads tid har Tyresöborna chans att tycka till om programmet 30 augusti-30 september

Du är också välkommen att besöka oss på något av våra två samrådstillfällen:
Tyresöfestivalen den 3 september. Vi finns på plats i stråket mellan kl 12–17 i Wättingetältet. Klockan 14 har du möjlighet att följa med på en planpromenad genom programområdet.
Granängstorget den 17 september. Vi finns på plats på torget mellan kl 13–15. Klockan 14 har du möjlighet att följa med på en planpromenad genom programområdet.

Här hittar du planprogrammet


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-08-29

Högermeny