Tyck till om tyreso.se

Ordförklaring

 

Frågor och svar

  • Rörlig avgift beräknas utifrån vattenförbrukningen.

    Fast avgift betalas av alla kunder för att täcka allmänna verksamhetskostnader, till exempel administration, personalresurser, maskiner, fordon och utrustningsbehov samt lokal- och kapitalkost­nader. Skötsel av pumpstationer och vårt vattentorn.

    Brukningsavgift innebär den rörliga och fasta avgiften, den är inte kopplad till anläggningsavgiften.

    Dagvatten är bland annat regnvatten, vatten från snösmältning samt vatten från husdräneringar.

    Spillvatten är hushållsavloppsvatten från kök, WC, bad, disk och tvätt.


Högermeny