Tyck till om tyreso.se

Ökade kostnader hos Stockholm Vatten och Avfall AB

 

Frågor och svar

  • Kommunens behandlingskost­nader för spillvatten ökar hos Stockholm Vatten och Avfall AB i Henriksdals­anläggningen. Orsakerna till kostnadsökning­arna hänger samman med Stockholms utbyggnad av avloppsrening samt förstärkningen av dricksvattenproduktionen. Denna kommer att pågå under kommande år för att klara nya miljö­krav, samt den växande regionens behov av ökad vattenproduktion och behand­lingsresurser för avlopp i sina anläggningar. 


Högermeny