Tyck till om tyreso.se

Ny fördelning mellan fast och rörlig avgift

 

Frågor och svar

  • 2017

    Fast avgift 29 % och rörlig avgift 71 %

    2018

    Fast avgift 41 % och rörlig avgift 59 %

    Som följd av den förändrade taxekonstruktionen så sänks priset per kubikmeter levererat färskvatten och omhändertagande av avloppsvatten från 24,84 till 23,00 kronor (inklusive moms).


Högermeny