Tyck till om tyreso.se

Hur påverkas du?

 

Frågor och svar

 • Kundens taxa baseras på bostadstyp, om du är ansluten till dagvatten eller inte och den faktiska vattenförbrukningen. 

  För Typhus A* som använder alla vattentjänsterna innebär den nya taxan en kostnadsökning på cirka 390 kronor per kvartal. De fastigheter som endast använder dricksvatten- och spillvattentjänsten får en marginell minskning av den fasta avgiften.

  Prisexempel brukningsavgift VA-taxa 2018
  Exemplet nedan gäller för Typhus A* som är ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten. Observera att en villa ska betala en bostadsenhet/lägenhetsavgift. 

  Fast kostnad inklusive moms  
  Fast avgift 1 884 kr
  Bostadenhetsavgift 378 kr
  Dagvatten fastighet 1 293 kr
  Dagvatten gata 312 kr
     
  Rörlig kostnad inklusive moms  

  Förbrukningsavgift (färskvatten)
  I kubikmeterpriset ingår omhändertagande av spillvatten.

  23 kr/m3

   
  * Typhus A är ett friliggande källarlöst enbostadshus med en våningsyta om 150 m2 inklusive garage 15 m2, tomtyta 800 m2 och vattenförbrukning om 150 m3/år.


Högermeny