Tyck till om tyreso.se

Minitorg med fokus på Trollbäckens framtid

Publicerad den: 2017-10-25

Har du sett parken som poppat upp mitt på parkeringsplatsen i Trollbäckens centrum? Denna tillfälliga parkyta visar hur Alléplan kan upplevas i framtiden.

Mini-torg vid Alléplan

Ett par p-platser har ersatts av grönska och en möjlighet för förbipasserande att sätta sig och ta en paus.

– Vi har skapat ett minitorg här för att uppmärksamma att det kanske borde finnas ett grönt torg här permanent. Här finns idag mest plats för bilar, inte för människor och möten, säger Carolina Fintling Rue.

Hon är enhetschef för översiktsplaneringsenheten på Tyresö kommun och en av dem som jobbat med att ta fram ett nytt planprogram för Trollbäckens centrumområde. Planprogrammet, som nu är på samråd för alla invånare att yttra sig om, är ett förslag på hur ytorna längs Vendelsövägen i Trollbäcken ska kunna utvecklas framöver.

Grönt stadsrum istället för bara bilväg

– Visionen är att Vendelsövägen utvecklas till ett grönt stadsrum snarare än en ren bilväg. Gaturummet förtätas med bostäder, handel och service med entréer mot Vendelsövägen, så att vi får ett mer levande stråk, säger Carolina Fintling Rue.

I planprogrammet beskrivs hur nya stadsradhus och flerfamiljshus med lokaler i bottenvåningen utmed Vendelsövägen kan komplettera den befintliga bebyggelsen. Planprogrammet möjliggör cirka 1 500 nya bostäder fram till år 2035.

Olika aktivitetsytor och separat gång- och cykelstråk ska uppmuntra till rörelse.

– Vi vill genom planprogrammet ge Trollbäcken en mer välkomnande entré och öka centrumstråkets attraktivitet som handels-, bostads- och mötesplats, berättar Carolina Fintling Rue.

Tyck till senast 30 november

Samrådet för planprogrammet pågår till 30 november. Fram till dess kan du som medborgare tycka till om förslaget.

Läs mer om planprogrammet och tyck till 

Öppet hus 7 november

Om du vill diskutera förslaget med de som arbetat med projektet, finns chansen 7 november. Då hålls öppet hus utomhus vid den tillfälliga torgytan mellan 17.30 och 19.00.


Publicerad av: Maria.Harvig@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-01

Högermeny