Tyck till om tyreso.se

Många vill minska bilberoendet

Publicerad den: 2014-10-16

Fler permanentboende i de östra delarna av Tyresö har ökat trycket på Tyresövägen. I en resvaneundersökning har viljan att byta färdsätt undersökts. Många vill minska sitt bilberoende och tätare bussturtrafik önskas. Men få är ändå för att det planerade tredje körfältet bara blir öppet för kollektivtrafik.

Resval TyresöSom ett led i arbetet med att öka framkomligheten på Tyresövägen har resvanorna hos de boende från Öringe och österut undersökts. Syftet med undersökningen var att se hur de boendes resor till och från arbetet ser ut och att ta reda på intresset för att ändra det egna resvalet. Resultatet visar på en tydlig vilja att minska bilberoendet. Den viktigaste skälet till att ändra resvanorna uppges vara om restiden blir kortare med kollektivtrafik än med egen bil, eller om tillgången och priset på parkeringsplatser vid arbetsplatsen försämrades.

Fler bussresenärer ger tätare busstrafik

Flera är också beredda att byta färdmedel om bussarna går tätare. SL bestämmer över turtätheten på basis av antal resande, så ju fler som byter bil mot buss, desto fler avgångar. I Tyresö kommuns och SL:s testresenärsprojekt som pågår just nu har 603 personer fått ett 14 dagars busskort gratis för att prova att åka kommunalt i stället för med bil. Ju fler testresenärer som blir nöjda och åker framöver oftare åker med SL, desto tätare blir turer.

Lite siffror om resvalet

I området som helhet färdas hälften med bil, en tredjedel med kollektivtrafik. En av tio använder infartsparkeringar och sju procent går eller cyklar. Ju närmare centrala Tyresö man bor, ju mer benägen är man att gå, cykla och åka kommunalt. Kännedomen om hur man cykla till centrala Tyresö och vidare är dock förhållandevis låg, lägre ju längre ut man bor. Men ungefär en av tio uppger att med bra cykelvägar och säkra cykelparkeringar skulle de välja cykel i stället för bil, åtminstone cykla till bussen.

De som bor på Brevikshalvön känner sig naturligt mer beroende av bil, men tre av fyra vill gärna minska sitt bilberoende och många utnyttjar infartsparkeringarna. Här och i sydöstra Tyresö har tre av fyra hushåll mer än bil. De är också de som är mest positiva till att alla åtgärder för att öka framkomligheten för bilar på Tyresövägen.

I Öringe saknar åtta procent av hushållen bil och över häften har bara en bil. Tyresö Strandsbornas resvanor ligger mitt emellan dessa ytterligheter och på snittet för hela kommunen. Här finns fler barnfamiljer och vilken tid man åker styrs i stor utsträckning av skolans tider.

Diagram

 


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-03-10