Tyck till om tyreso.se

Lokala upplag ger miljövinst

Publicerad den: 2013-02-26

När Tyresö kommun för fjärde året i rad arrangerade en regional miljökonferens var temat ”hållbar materialhantering”. I korthet handlade det om vinsterna med att lokalt hitta platser för upplägg av schaktmassor.

– Jag gillar alla miljöinsatser, men särskilt de som är lite ”hardcore”, brutala saker som massaåtervinning till exempel, sa Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande (M), kärnfullt i sitt inledningstal.

Konferensen arrangerades i samverkan med Luleå Tekniska Universitet. De har fått forskningsanslag för projektet Optimass från Trafikverket genom Formas för att forska och utveckla hållbar materialförsörjning i storstadsregionerna.

Det genomgående budskapet från föreläsarna var att det lönar sig att planera för lokala upplagsplatser. Koldioxidutsläppen och kostnader för transporter minskar, entreprenaderna blir billigare, bygglovsprocessen går snabbare och själva byggtiden kan kortas.

Tyresö säkrar upplagsplatser

Det handlar alltså om vinsterna med att förvara grus, sand, jord och sprängsten från anläggningsarbeten. Exempelvis har stora mängder av sådant material forslats bort i samband med vägarbetena på Breviksvägen. För varje kilometer väg som byggs behövs cirka 1000 kvadratmeter mark för arbetsbodar, byggmaterial och maskiner samt cirka 3000 kvadratmeter för schaktmassor. När de ledningar som ska ner i marken lagts ner ska de täckas igen.

Då behöver alltså ”återvunnet” fyllnadsmaterial köras tillbaka.

Problemet är att det kan vara svårt att hitta lämplig mark för upplag och att de som bor nära möjliga platser ofta är negativa. I brist på närliggande upplag transporteras massor fram och tillbaka långa sträckor. En uppskattning är att ungefär var fjärde lastbil i Stockholm kör omkring med schaktmassor, med enorma koldioxidutsläpp som följd.

Tyresö kommun har föregått med gott exempel och säkrat upplagsplatser för de större byggen som sker de närmaste åren. Enligt en beräkning minskar detta byggkostnaderna i Tyresö kommun med 16,7 miljoner kronor fram till år 2017.

70 procent återvinns lokalt

Ett bra exempel är att schaktmassor från arbetena på Brevikshalvön lagras på det gamla brädgårdsområdet i Tyresö Strand. Där förädlas det också. Sprängsten blir grus genom att man använder en stenkross några gånger per år. 70 procent av massorna kan därmed återvinnas lokalt.

Eftersom konferensen även var av nationellt intresse filmades den och kan ses via webb-tv: här finns dokumentation och webb-tv-länkar.


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-03-10

Högermeny