Tyck till om tyreso.se

Ett nytt naturreservat i Tyresö

Publicerad den: 2016-09-23

Beslutet från kommunfullmäktige 10 september 2015 för det nya Klövbergets naturreservat har vunnit laga kraft. Reservatsbeslutet innebär att ytterligare 61 hektar av kommunens natur och kustvatten skyddas, varav 42 hektar är land.

KlövbergetFoto: Eddie Alestedt

Syftet med reservatet är främst att bevara det för regionen ovanliga landskapet med dess höga naturvärden och dess stora biologiska mångfald. Klövbergets dramatiska geologi har gett förutsättningar för områdets värdefulla naturmiljöer som hällmarksskog, ädellövskog, blockgrottor och bergbranter. Naturmiljöer med mycket artrik och ovanlig flora och fauna.

Syftet med naturreservatet är också att att ge besökaren tillgång till ett intressant innerskärgårdsområde med rika möjligheter för naturupplevelser, naturstudier och rekreation. Läs mer om Klövbergets naturreservat.

Beslutet att skydda Klövberget gör att 43 procent av kommunens landareal är skyddad natur. Tyresö är den femte högst rankade kommunen i Sverige, om man ser till andelen totalt skyddad naturmark. 


Övriga skyddade områden i Tyresö, totalt 2 999 hektar

Tyresta nationalpark (delas med Haninge kommun)
Tyresta naturreservat (delas med Haninge kommun)
Alby naturreservat
Dyviks lövängars naturreservat
Sandholmarnas naturreservat
Hammarbergets naturreservat
Dyviks naturreservat


Publicerad av: goran.bardun@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-10-12