Tyck till om tyreso.se

Granskning av detaljplan för förskola vid Akvarievägen pågår

Publicerad den: 2018-02-05

Nu pågår granskning av detaljplanen för förskola vid Akvarievägen. Senast den 27 februari 2018 är du välkommen med dina synpunkter!

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för förskola vid Akvarievägen. Planområdet är beläget i Bollmora. Nu vill vi ha dina synpunkter på förslaget.

Syfte med planen

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av en ny byggnad för förskoleverksamhet med tillhörande utemiljöer och parkering inom del av fastigheten Bollmora 2:1.

Detaljplanen finns utställd för granskning mellan den 6 – 27 februari 2018

Vi vill ha synpunkter från dem som berörs av planen. Den som inte senast under granskningsskedet lämnat in skriftlig synpunkt kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Hela detaljplaneförslaget finns tillgängligt på kommunens webbplats; www.tyreso.se/akvarievagen, vid kommunens servicecenter samt på kommunens bibliotek.

Välkommen med dina synpunkter

Dina synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 27 februari. Uppge namn och adress och rubricera skrivelsen med "Yttrande över detaljplan för förskola vid Akvarievägen. Adress: Tyresö kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 135 81 Tyresö. E-post: plan@tyreso.se. Efter granskningsperioden görs ett granskningsutlåtande där kommunen redovisar och kommenterar synpunkter som inkommit under perioden.

Mer information lämnas av

Anna Bengtsson, planarkitekt, tel: 08-5782 9237, e-post: anna.bengtsson@tyreso.se
Gabriella Engström, koordinator, tel: 08-5782 9100, e-post: plan@tyreso.se

Läs mer: tyreso.se/akvarievagen


Publicerad av: plan@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-02-14

Högermeny